Kancelaria Legalis - logo

Zarządzanie kryzysowe

Nasza Kancelaria podejmuje się prowadzenia zarządów spółek prawa handlowego w najbardziej skomplikowanych i trudnych dla nich okolicznościach. Naszymi działaniami skutecznie ograniczamy odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego a także art. 116 Ordynacji podatkowej, również odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 586 K.s.h.

Kryzys w przedsiębiorstwie jest sytuacją, której tolerowanie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Niemożność realizacji podstawowych funkcji i celów uwidacznia się zazwyczaj: relatywnym wzrostem kosztów, ograniczeniem nowych przedsięwzięć, czy zbyt dużym zadłużeniem. W zjawisku kryzysu można wyodrębnić trzy podstawowe fazy: potencjalną, ukrytą i jawną. Pierwsza dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, jest trudna do zauważenia, stopień zagrożenia da się określić za pomocą systemów wczesnego ostrzegania. Faza ukryta, wbrew swojej nazwie, dla osób obserwujących firmę, ze względu na możliwość wystąpienia kryzysu, jest zupełnie widoczna. Ostatnia jawna faza zjawiska jest wówczas, gdy mamy do czynienia z dezorganizacją firmy, chaosem decyzyjnym i kompetencyjnym.

O zarządzaniu kryzysowym mówimy w przypadku, gdy mamy do czynienia z kryzysem niszczącym organizację, a dotychczasowe próby naprawy nie przyniosły skutku. Uzdrawianie przedsiębiorstwa zaczynać należy po wcześniejszym przemyśleniu jego strategii, struktury i działalności operacyjnej, ponieważ same płynności nie gwarantują rozwoju. Zarządzanie w kryzysie wymaga koncentracji na kwestiach strategicznych po to, by osiągnąwszy sukces nie doprowadzić do ponownego kryzysu. Realizacja strategii w kryzysie wymaga więc uporządkowania sytuacji wewnątrz firmy w relacji do otoczenia, optymalizacji zasobów w kontekście umiejętności i możliwości ich wykorzystania, uwzględnienia zewnętrznych zagrożeń dla konkurencyjności przedsiębiorstwa, dokładnego planowania i podejmowania decyzji.
 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, nawet dobrze funkcjonującym to niełatwa sztuka. Zarządzanie organizacją w warunkach kryzysu to niewątpliwie jedna z najtrudniejszych oraz najbardziej wymagających sytuacji w jakiej można się znaleźć. Każda firma w toku swojego rozwoju napotyka na kryzysy związane z jej działalnością. Jest to jedna z tych rzeczy, która podobnie jak podatki jest nie do uniknięcia. Od doświadczenia osób zarządzających, zależy czy firma przetrwa ten kryzys i wyjdzie z niego wzmocniona czy przestanie funkcjonować na rynku.

Turnaround management

jest specjalistyczną dziedziną zarządzania skupiającą się na wyprowadzaniu organizacji z problemów finansowych, organizacyjnych, logistycznych i innych. Głównym celem turnaround management jest szybka identyfikacja problemów, odnalezienie i likwidacja ich źródła, naprawienie wszelkich szkód powstałych do czasu likwidacji problemu oraz stworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwu wyjść z kryzysu, uzyskać samowystarczalność przejawiającą się w rozpoczęciu prowadzenia dochodowej działalności.

Cechy charakterystyczne dla zarządzania kryzysowego to:

  • Konieczność poddania się drastycznej presji czasu oraz ograniczonemu polu manewru. Menedżerowie działający świetnie przy dobrej kondycji firmy, kiedy dominują sprawy strategiczne, często nie potrafią znaleźć się w czasie kryzysu, gdyż "menedżerowi kryzysowemu" potrzebne są inne cechy charakteru, doświadczenie w tych specyficznych warunkach oraz inne umiejętności.
  • W sytuacji kryzysowej czas jest czynnikiem krytycznym, a pole działania jest niezwykle ograniczone (brak pieniędzy, agresywnie nastawieni wierzyciele, najlepsi pracownicy uciekający do konkurencji, zaległości podatkowe itd.). Ze względu na olbrzymie straty, często nieodwracalne, jakie może ponieść firma podczas restrukturyzacji, konieczne jest podejmowanie decyzji z dużą rozwagą - w przypadku zarządzania kryzysowego nie ma miejsca na eksperymenty. Zarządzanie przedsiębiorstwem, nawet dobrze funkcjonującym to niełatwa sztuka. Zarządzanie organizacją w warunkach kryzysu to niewątpliwie jedna z najtrudniejszych oraz najbardziej wymagających sytuacji w jakich można się znaleźć. Każda firma w toku swojego rozwoju napotyka na kryzysy związane z jej działalnością. Jest to jedna z tych rzeczy, która podobnie jak podatki jest nie do uniknięcia. Od doświadczenia osób zarządzających, zależy czy firma przetrwa ten kryzys i wyjdzie z niego wzmocniona czy przestanie funkcjonować na rynku.

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię dają szansę na przezwyciężenie kryzysu. Nie jesteśmy kolejnym doradcą, który podpowiada zarządowi co robić a czego się wystrzegać. My aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu restrukturyzowanym przedsiębiorstwem, przejmujemy zarządzanie oraz ponosimy ryzyko biorąc odpowiedzialność za nasze działania.

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl