Kancelaria Legalis - logo

Spółki offshore

Swoboda przepływu kapitału stworzyła możliwość zmniejszania obciążeń podatkowych (tzw. optymalizacji podatkowej) przez podmioty gospodarcze. Przedsiębiorstwa realizują optymalizację podatkową przez między innymi tworzenie przedsiębiorstw typu offshore.

Wpływ na wybieranie działalności w formie offshore ma fakt, iż w większości rajów podatkowych korzystanie z oferowanych przywilejów podatkowych jest możliwe bez konieczności utrzymywania tamże rozbudowanych struktur zarządu, personelu, czy samych inwestorów, w związku z powyższym koszty związane z działalnością spółki offshore są nieznaczne. W części rajów podatkowych możliwe jest posiadanie tylko formalnej siedziby.

Do najczęściej stosowanych metod wykorzystywania przywilejów, z jakich korzystają spółki offshore należą:

 • czasowe przeniesienie dochodów do raju podatkowego w celu odroczenia płatności podatku – pozwala ona czerpać korzyści ze środków, które w innym przypadku zasiliłyby budżet państwa,
 • zakup usług od firmy z raju podatkowego w celu zwiększenia kosztów i obniżenia podstawy opodatkowania,
 • wykorzystanie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Rejestracja spółki offshore.

Rozpoczęcie działalności na terytorium offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Najczęściej wykorzystywanym jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy.

Nasza Kancelaria oferujące takie usługi, dostosowując swoją ofertę dla każdego przypadku indywidualnie. W naszej ofercie znajdują się spółki już istniejące (tzw. uśpione). Spółka uśpiona jest to spółka już w pełni ukonstytuowana, gotowa do podjęcia działalności.

Zazwyczaj podstawowy pakiet usług związanych z zarejestrowaniem spółki w raju podatkowym zawiera:

 • usługi rejestracji – w których wliczone jest: sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore,
 • sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw, pieczęci – tj. wykonanie wszystkich wewnętrznych dokumentów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w raju podatkowym,
 • wykonanie usługi domicylu – w niektórych rajach podatkowych wymagane jest aby zarejestrowane spółki dysponowały lokalną siedzibą, miały wyznaczonego agenta albo pełnomocnika a czasami także aby sporządzały deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty.

 

Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia innych wymogów. Jednym z nich jest obowiązek utrzymywania zarejestrowanej siedziby, której to adres powinien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki, a o jego zmianach należy powiadamiać organ rejestrowy. W siedzibie powinny się znajdować niektóre dokumenty spółki. Jednym z podstawowych wymogów jest obowiązek wyznaczenia zarządu, którego liczebność jest określona przepisami prawa. W zależności od jurysdykcji nakładany jest odmienny zakres obowiązków prowadzenia rachunkowości i audytu.

Zalety

 • Procedury rejestracji i zarządzania firmą offshore pozwala na osiągnięcie pełnej anonimowości jej rzeczywistych beneficjentów.
 • Firma offshore może zostać użyta jako pośrednik, w stosunku do firm zajmujących się importem i eksportem towarów i usług. W ten sposób cały zysk pozostanie w spółce offshore natomiast firma właściwa będzie wykazywać minimalne zyski i płacić minimalne podatki. Spowoduje to, że kapitał (zwolniony od podatku) będzie rósł na koncie bezpodatkowej firmy offshore, pozwalając na zwiększenie wysokości inwestycji.
 • Posiadając spółkę offshore można w niej zamawiać usługi (np. konsultacje), które będą opłacane pieniędzmi firmy krajowej, co pozwoli wykazać mniejszy dochód firmy krajowej.
 • Zarejestrowana firma offshore może otworzyć przedstawicielstwo w kraju nieprowadzące działalności gospodarczej, co spowoduje, że wszystkie umowy będą podpisywane w imieniu firmy zagranicznej.
 • Zgromadzony kapitał na koncie spółki offshore można ponownie zainwestować w kraju jako zagraniczną inwestycję, dodatkowo, o ile są dostępne w danym kraju, można otrzymać ulgi dla zagranicznych inwestorów.
 • Zarejestrowana firma offshore stwarza możliwość założenia w kraju przedstawicielstwa, przez które może się stać udziałowcem krajowych firm.
Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl