Kancelaria Legalis - logo

Kontakt

Kancelaria Legalis

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000428784; NIP 9512358436
Kapitał akcyjny w wysokości 50 000 zł, w całości wpłacony.

ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2 (wejście od strony ulicy Płaskowickiej, klatka nr 1, obok Notariusza)
02-792 Warszawa
sekretariat : tel. +48 22 290 23 32

e-mail : sekretariat@kancelaria-legalis.pl

 

 

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl