Kancelaria Legalis - logo

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze ma na celu zarówno pomoc w rozwiązywaniu strategicznych problemów, jak i wybór korzystnych rozwiązań w obrębie bieżących kwestii związanych z poszczególnymi aspektami funkcjonowania firmy.

1. Analiza i diagnoza stanu firmy

Punktem wyjścia dla analizy stanu przedsiębiorstwa jest zapoznanie się z jego działaniem w dwóch wymiarach: strategicznym oraz bieżącym. Analiza ta obejmuje wszystkie działy i sfery funkcjonowania firmy, a jej rezultatem są sugestie zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwie. Doradztwo gospodarcze polega tu również na przedstawieniu planu naprawczego w sytuacji, gdy jest to niezbędne lub wskazane.

2. Przygotowanie planu naprawczego

Nadrzędnym aspektem funkcjonowania firmy jest dbałość o stosowanie sprawdzonych rozwiązań generujących tzw. cash-flow, czyli dodatni wynik przepływów. Niezwykle istotna jest również ochrona podstawowych kompetencji przedsiębiorstwa (core business). Restrukturyzacja podlega akceptacji poszczególnych organów przedsiębiorstwa, a więc właścicieli, zarządu, a także rady nadzorczej.

3. Wdrożenie planu naprawczego

Głównym czynnikiem rozpatrywanym w kontekście kryzysu firmy staje się doświadczenie i kompetencje menedżera. Upływający czas nie pozostawia czasu ani pola manewru wobec pojawiającego się ryzyka strat. Dlatego właśnie tak istotne jest doradztwo gospodarcze w przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż błędy popełnione na tym etapie mogą okazać się nieodwracalne, dlatego zarządzanie kryzysowe należy powierzyć osobom w tym zakresie doświadczonym.

Etapy wdrożenia:

  • cash-flow, czyli uzyskanie dodatniego wyniku przepływów finansowych,
  • powołanie zespołu naprawczego,
  • pozyskanie wsparcia dla planów restrukturyzacyjnych oraz komunikacja z pracownikami i instytucjami
  • ew. znalezienie finansowania pomostowego,
  • wdrożenie planu restrukturyzacji,
  • kontrola przebiegu planu naprawczego,
  • stopniowy powrót do prawidłowego funkcjonowania firmy,
  • zakończenie etapu restrukturyzacji.

4. Nadzór nad wdrażaniem planu naprawczego

Nadzór nad wdrażaniem planu restrukturyzacji spółki polega na objęciu zarządu bądź członkowstwa w najwyższych władzach przedsiębiorstwa.

5. Doradztwo po restrukturyzacji

W obrębie doradztwa gospodarczego po restrukturyzacji, współpraca obejmuje m.in. wdrażanie nowości w zarządzaniu. Jest ona szczególnie ważna w czasie intensywnych zmian obserwowanych na rynku.

6. Analiza i poprawa efektywności procesów biznesowych (re-engineering)

Systemy informatyczne usprawniające zarządzanie, controlling, marketing, logistyka… - wszystko to może być narzędziem poprawy efektywności procesów biznesowych. Analiza oraz re-engineering to usługa skierowana to tych przedsiębiorstw, które nie osiągają zadowalających wyników finansowych, lecz nie znajdują się w stanie kryzysu.

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl